Obiekty w dzielnicy Greenpoint to dwa systemy – miejscowy i zewnętrzny. Systemy miejscowe znajdują się na terenie byłej rafinerii. Obiekty te składają się z pięciu studni z technologią podwójnych pomp oraz jednej oczyszczalni wody. Systemy zewnętrzne znajdują się poza obszarem działania byłej rafinerii. Obiekty te składają się z 16 studni z technologią podwójnych pomp oraz jednej oczyszczalni wody. W trakcie dotychczasowych prac remediacyjnych działało ponad 40 studni. W miarę jak odwierty stają się niewydajne, ponieważ kończą odzyskiwanie produktu w danym rejonie, są zamykane i ewentualnie zastępują je nowe studnie w innych miejscach.

Odwiedź nas

Chcesz zobaczyć nasze obiekty i lepiej poznać naszą pracę? Skontaktuj się z naszym łącznikiem ze społecznością lokalną (Community Liaison) pod numerem (718) 389-8987, który udzieli więcej informacji.