ExxonMobil i Greenpoint

Nasze zaangażowanie

ExxonMobil poważnie traktuje swoje obowiązki związane z remediacją środowiska. Nasz cel jest tożsamy z celem środowiska – jak najszybsza i najbezpieczniejsza remediacja gleby zanieczyszczonej ropą naftową w wyniku naszej dawnej działalności w dzielnicy Greenpoint.

ExxonMobil i Greenpoint

Historia

Północno-wschodnia część Greenpoint to miejsce, w którym od początku lat sześćdziesiątych XIX w. działało wiele rafinerii i zakładów przemysłowych. W 1875 roku wzdłuż Newtown Creek znajdowało się ponad 50 różnych rafinerii.

ExxonMobil i Greenpoint

Postępy w remediacji

Firma ExxonMobil wydatkowała duże środki i dokonuje znacznych postępów w usuwaniu zanieczyszczeń ropą naftową w dzielnicy Greenpoint.

    Bądź na bieżąco