ExxonMobil i Greenpoint

ExxonMobil poważnie traktuje swoje obowiązki związane z remediacją środowiska. Nasz cel jest tożsamy z celem środowiska – jak najszybsza i najbezpieczniejsza remediacja gleby zanieczyszczonej ropą naftową w wyniku naszej dawnej działalności w dzielnicy Greenpoint.

Nasze zaangażowanie

Pozostaniemy w dzielnicy Greenpoint do pomyślnego zakończenia prac. Projekty remediacji, takie jak ten na Greenpoincie – w przypadku których ropopochodne produkty znajdują się pod ziemią i są trudno dostępne – wymagają czasu, a remediacja musi trwać wiele lat. W tym czasie priorytetem firmy ExxonMobil jest zdrowie, bezpieczeństwo i dobro ludzi mieszkających i pracujących w dzielnicy Greenpoint.
Więcej
ExxonMobil i Greenpoint

Praca na Greenpoint

Północno-wschodnia cześć dzielnicy Greenpoint to miejsce zanieczyszczone ropą naftową, do czego przyczyniła się ponad stuletnia działalność wielu zakładów. Do dnia dzisiejszego firma ExxonMobil odzyskała ponad 9 milionów galonów produktów ropopochodnych, a w sumie odzyskano ponad 13 miliona galonów.

ExxonMobil i Greenpoint

Historia 

Północno-wschodnia część dzielnicy Greenpoint, na Brooklynie w Nowym Jorku, jest bardzo uprzemysłowiona i od połowy XIX wieku mieściła wiele rafinerii i zakładów chemicznych. Działalność rafinerii została zakończona w 1965 roku, kiedy to Mobil Oil Refinery (poprzednio nosząca nazwę Standard Oil of New York) została zdemontowana. Do 1993 roku znajdował się tutaj terminal.

We wrześniu 1978 roku w czasie rutynowego patrolu amerykańska straż przybrzeżna odkryła niewielki połysk na powierzchni Newtown Creek, przez ponad 200 lat używanej jako przemysłowej drogi wodnej i miejskie wysypisko. Późniejsze dochodzenie ujawniło, że w części dzielnicy Greenpoint, w wodach gruntowych przeważnie 9 – 12 metrów pod powierzchnią gleby, znajdują się produkty ropopochodne. Wdrożono działania naprawcze mające powstrzymać przesiąkanie produktów ropopochodnych do rzeki. Od tamtej pory ExxonMobil, BP Amoco i Chevron Texaco wspólnie usunęły ponad 13 milionów galonów produktów.

W przeciwieństwie do wycieków ropy naftowej powstałych w wyniku pojedynczego zdarzenia, to zanieczyszczenie ropą naftową trwało ponad 100 lat. Firma ExxonMobil bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za środowisko i co miesiąc kontroluje wodę oraz poziomy wolnego produktu, aby zapobiegać ewentualnemu jego przesiąkaniu do Newtown Creek.

Obiekty w dzielnicy Greenpoint 

Obiekty w dzielnicy Greenpoint to dwa systemy – miejscowy i zewnętrzny. Systemy miejscowe znajdują się na terenie byłej rafinerii. Instalacje te składają się z studni z technologią podwójnych pomp oraz dwóch oczyszczalni wody.

W trakcie dotychczasowych prac remediacyjnych działało ponad 40 studni. W miarę jak odwierty stają się niewydajne, ponieważ kończą odzyskiwanie produktu w danym rejonie, są one zamykane.

Chcesz zobaczyć nasze obiekty i lepiej poznać naszą pracę?