Akademia Wojskowa w West Point

Image

Firma ExxonMobil kładzie duży nacisk na edukację. Wspiera wiele programów dostosowanych do różnego wieku – od szkoły podstawowej, poprzez szkoły średnie, a kończąc na zachęcaniu studentów do studiowania matematyki i nauk przyrodniczych.

Wsparcie udzielane programom edukacyjnym w lokalnych środowiskach w dzielnicy Greenpoint, jest tak samo urozmaicone, jak programy na poziomie korporacji. Od zapewnienia komputerów dla klas poprzez praktyczne doświadczenia ExxonMobil wspiera wysiłki w dziedzinie edukacji.

Na przykład zapraszając uczniów na miejsce robót, ExxonMobil regularnie stwarza uczniom możliwości zdobywania większej wiedzy na temat innowacyjnych procesów remediacji, jakie firma wykorzystuje w dzielnicy Greenpoint.

Takim przykładem jest wspólne działanie z State Department of Environmental Conservation (NYSDEC) stanu Nowy Jork, jakim było przywiezienie siedmiu kadetów z Akademii Wojskowej w West Point do dzielnicy Greenpoint na trwające pół dnia zwiedzanie i prezentacje. Kadeci studiowali na kierunku inżynierii środowiskowej na wydziale geografii i inżynierii środowiskowej (Department of Geography and Environmental Engineering) w Akademii, gdzie uczyli się o unieszkodliwianiu odpadów stałych i niebezpiecznych oraz o procesie remediacji.

Oprócz prezentacji przygotowanej przez NYSDEC kadeci zobaczyli również cały przebieg procesu wykonywanego przez ExxonMobil, w tym miejscowe i zamiejscowe studnie odzyskiwania i oczyszczalnie wody. Pułkownik Jason Lynch stwierdził po zwiedzaniu: „To była doskonała okazja dla naszych studentów, którzy mogli nie tylko zobaczyć praktyczne stosowanie tych procesów, ale również rozmawiać i uczyć się od praktyków”.

Siedmiu kadetów z Akademii Wojskowej w West Point przez pół dnia zwiedza miejsce robót w dzielnicy Greenpoint i ogląda prezentacje procesu remediacji stosowane na miejscu robót w dzielnicy Greenpoint.