Remediacji

Postępy

Firma ExxonMobil wydatkowała duże środki i dokonuje znacznych postępów w usuwaniu zanieczyszczeń ropą naftową w dzielnicy Greenpoint.

Osiągnięcia w roku 2023

Przeszłość

Powierzchniowe rozlewiska ropy naftowej można często szybko i skutecznie usunąć, używając absorbentów i podciśnienia, do nagromadzonych pod ziemią produktów ropopochodnych – takich jakie występują na Greenpoincie – zazwyczaj jest trudniej dotrzeć i ich odzyskanie zajmuje więcej czasu.

Celem ExxonMobile jest jak najszybsza i najbezpieczniejsza remediacja zanieczyszczenia ropą naftową będącego wynikiem naszej minionej działalności w dzielnicy Greenpoint. Obejmuje to odzyskiwanie produktów, oczyszczanie wód oraz monitorowanie i usuwanie oparów z gleby.

13M
Do tej pory odzyskano ponad 13 milionów galonów produktów ropopochodnych oraz oczyszczono 3,5 miliarda galonów wody. Firma ExxonMobil z zaangażowaniem prowadzi dokładne i efektywne odzyskiwanie produktów oraz w dalszym ciągu regularnie ocenia sposoby udoskonalania i optymalizacji tego odzyskiwania.
BADANIE OPARÓW

Wyniki oparów

Firma ExxonMobil regularnie pobiera próbki i ocenia opary z gruntów podpowierzchniowych w dzielnicy Greenpoint, zgodnie z wytycznymi Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork (NYSDOH). Od stycznia do marca 2007 roku przeprowadzono badania oparów w 52 domach. W domach mieszkalnych nie znaleziono żadnych dowodów na infiltrację oparów ropopochodnych z podziemnych zanieczyszczeń.

Product recovery - 1979 to present

 • ExxonMobil i Greenpoint

  ExxonMobil poważnie traktuje swoje obowiązki związane z remediacją środowiska. Nasz cel jest tożsamy z celem środowiska – jak najszybsza i najbezpieczniejsza remediacja gleby zanieczyszczonej ropą naftową w wyniku naszej dawnej działalności w dzielnicy Greenpoint.
  Więcej
  ExxonMobil i Greenpoint ExxonMobil i Greenpoint
 • Programy środowiskowe

  Jako aktywny i wieloletni członek społeczności Greenpoint firma ExxonMobil pracuje z grupami sąsiedzkimi i uczestniczy w lokalnych wydarzeniach oraz inicjatywach.
  Więcej
  Programy środowiskowe Programy środowiskowe
 • Wiadomości lokalne

  Biuletyny firmy ExxonMobil podają najnowsze informacje na temat prac remediacyjnych oraz przedstawiają osoby i wydarzenia w społeczności dzielnicy Greenpoint.
  Więcej
  Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne