ExxonMobil i Greenpoint

Nasze zaangażowanie

Firma ExxonMobil zaangażowała się w prowadzenie dokładnych prac oczyszczania gleby w jak najszybszy i najbezpieczniejszy sposób. Przebywając i działając od wielu lat w tym środowisku, będziemy w dalszym ciągu szukać sposobów współdziałania z naszymi sąsiadami i inwestowania w przyszłość Greenpoint.

ExxonMobil wydatkowała duże środki i osiągnęła znaczący postęp na drodze do realizacji celów swojego programu remediacji w dzielnicy Greenpoint. ExxonMobil zaangażowała się w całkowite oczyszczenie tego terenu przy współpracy z władzami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

Zespół firmy ExxonMobil uczestniczący w tym projekcie składa się z głównej grupy inżynierów i geologów, wyspecjalizowanego personelu oraz doradców, a także podwykonawców zapewniających usługi pomocnicze. Nasz główny zespół, liczący 48 członków, jest wysoko wykwalifikowany i doświadczony oraz rozwija się w miarę potrzeb projektu i poszerzania przedsięwzięcia. Członkowie obecnego głównego zespołu mają średnio 15 lat doświadczenia w remediacji i zarządzaniu projektami.

Firma ExxonMobil cały czas poszukuje sposobów zwiększania efektywności prac remediacyjnych poprzez:

 • stosowanie najnowszej sprawdzonej technologii,
 • utrzymanie optymalnych wskaźników oczyszczania w całym systemie,
 • rozbudowę systemu w celu przyspieszenia prac, jeśli jest to wykonalne,
 • w miarę możliwości testowanie innych technologii.
Nasz cel jest tożsamy z dbałością o środowisko — jak najszybsza i najbezpieczniejsza remediacja gleby zanieczyszczonej ropą naftową w wyniku naszej dawnej działalności w dzielnicy Greenpoint. Priorytetem firmy ExxonMobil będzie w dalszym ciągu zdrowie, bezpieczeństwo i dobro ludzi mieszkających i pracujących w dzielnicy Greenpoint.

Złożone projekty regeneracji, takie jak ten realizowany w dzielnicy Greenpoint wymagają długiego czasu realizacji. O czasie trwania projektu remediacji decyduje rozmiar i lokalizacja podziemnego zanieczyszczenia ropą naftową oraz czynniki geologiczne i hydrologiczne. Uczyniliśmy już znaczące postępy i ExxonMobil pozostanie w dzielnicy Greenpoint aż do zakończenia remediacji.

ExxonMobil i Greenpoint

 • Historia

  Północno-wschodnia część Greenpoint to miejsce, w którym od początku lat sześćdziesiątych XIX w. działało wiele rafinerii i zakładów przemysłowych. W 1875 roku wzdłuż Newtown Creek znajdowało się ponad 50 różnych rafinerii.
  Więcej
  Historia Historia
 • Wiadomości lokalne

  Biuletyn
  Więcej
  Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne
 • Obiekty w dzielnicy Greenpoint

  Obiekty ExxonMobil w dzielnicy Greenpoint są odzwierciedleniem naszego długookresowego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz dokładnej i przemyślanej remediacji.
  Więcej
  Obiekty w dzielnicy Greenpoint Obiekty w dzielnicy Greenpoint